Ves al contingut.Salta a la navegació

Navigation

Problema ambiental

 

     L’aigua subterrània constitueix un dels principals recursos d'aigua dolça del nostre planeta, proporcionant funcions i serveis útils per als éssers humans i el medi ambient. A molts països europeus, aquest recurs es troba cada vegada més contaminat amb nitrats a causa de les activitats antropogèniques, com ara l'ús excessiu de fertilitzants químics i orgànics com els purins. 

La presència de nitrats limita el potencial ús de les aigües subterrànies i perjudica el seu paper en el cicle hidrològic. Cal tenir en compte que a moltes parts d'Europa l'aigua subterrània no és apta per al consum degut únicament a la presència d'aquest contaminant i que el consum d’aquesta aigua sense tractament previ pot comportar problemes de salut greus. Per això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert un llindar de nitrat en aigua potable de 50 mg NO3-/L. D'altra banda, i des del punt de vista ecològic, el nitrat pot produir l'eutrofització de les aigües superficials i costaneres

L’any 2004 es va estimar que al voltant d'un terç de les masses d'aigua subterrània de la UE superaven el llindar de nitrats en aigua potable. De fet, a Catalunya hi ha un gran nombre de pous amb una concentració de nitrats superior a 50 mg/L, ja que el 32% de les masses d'aigua subterrània tenen una afectació severa de nitrat i més del 45% dels pous de monitorització mostren concentracions de nitrat superiors a 35 mg/L. Al 2005, 92 municipis (10% del total de municipis catalans) tenien problemes de subministrament d'aigua degut a la contaminació per nitrats. En termes generals, alguns dels pous contaminats encara s’exploten pel fet que altres fonts d'aigua lliures de nitrat, com ara les aigües superficials, es troben disponibles per tal de barrejar-les amb les aigües subterrànies i disminuir així la concentració de nitrats. No obstant això, si els nivells de nitrats són molt alts, alguns dels pous són finalment abandonats i per tant, cal explotar l'aigua de fonts més llunyanes. Això condueix a una sobreexplotació de les aigües superficials que causa problemes d'escassetat d'aigua riu avall i altres problemes ambientals a les conques dels rius

El projecte Life+ InSiTrate té com a objectiu contribuir a resoldre el problema d'abastament d'aigua potable als municipis i comunitats petites mitjançant la implementació de tecnologies de remediació in situ i, per tant, evitar la sobreexplotació de les aigües superficials. La descontaminació de pous contaminats beneficiarà el desenvolupament econòmic dels municipis, posant a la seva disposició les seves fonts d'aigua dolça més propers i evitant el cost del transport d'aigua dolça procedent d'altres fonts.