Ves al contingut.Salta a la navegació

Networking

Networking

Projectes relacionats:

FUTUR AGRARILIFE12 ENV/ES/000647

 Projecte que posa en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i designades com a zones vulnerables. 

ZELDA 
LIFE12 ENV/ES/000901

Zero Liquid Discharge desalination: Tractament de salmorra basat en la metàstasis de l'ectrodiàlisis i la recuperació del compost. 

RELEACH
LIFE13 ENV/ES/000970

Disminuir l'impacte ambiental de la gestió de residus mitjançant un tractament de lixiviats innovador utilitzant membranes recuperades.

DEMOWARE
FP7 619040

Demostració innovadora i competitiva en el sector de la reutilització de l'aigua. 

AQUAENVEC
LIFE10/ENV/ES520

Evaluació i perfeccionament de la ecoeficiència en el cicle urbà de l'aigua mitjançant anàlisis de LCA i LCC. 

PURIWAT 
LIFE12 ENV/ES/000684

Purificació de les aigües residuals amb olis, grases i hidrocarburs. 

WATOP
LIFE11 ENV/ES/000503 WATOP

Nous tractaments terciaris per a reduir microcontaminants orgànics procedents de PPCP (Productes Farmacèutics i de Higiene Personal) en aigües residuals.

SANePLAN
LIFE12 ENV/ES/000687

Planificació urbana i gestió sostenible d'infraestructures de sanejament municipals.

BACAd
LIFE07 ENV/B/0000222

Projecte que utilitza la bioaugmentació in situ per a la recuperació de l'aigua subterrània contaminada per CAH amb el màxim rendiment.

LIFE RURAL SUPPLIES
LIFE12 ENV/ES/000557

Desenvolupar accions innovadores de caràcter demostratiu que millorin les capacitats de la població local en la dotació de serveis d'aigua mitjançant sistemes de proveïment i sanejament d'aigua descentralitzats.

IRRIGESTLIFE
LIFE11 ENV/ES/615

Desenvolupament d'un sistema de reg optimitzat basat en la irrigació de parcs i jardins urbans però també adaptables a qualsevol altre àmbit en el que sigui necessari una millora en la gestió del reg.

REGENERA LIMIA
LIFE13 ENV/ES/000227

Depurar per recuperar la conca del riu Limia. Un enfocament innovador que integra mesures preventives i de regeneració.

PROYECTO LIFE NITRATOS
LIFE+10 ENV/ES/478

Repercussió de les pràctiques agràries en la contaminació per nitrats de les aigües continentals.