Ves al contingut.Salta a la navegació

Objectius

Els objectius del projecte Life + InSiTrate són :

- Demostrar a escala pilot la viabilitat de la tecnologia de bioremediació in situ d'aigües subterrànies contaminades per nitrats per a la producció d'aigua potable .

- Desenvolupar una eina innovadora pel disseny i la predicció basada en un model matemàtic que descrigui el rendiment de la tecnologia de bioremediació in situ a qualsevol aqüífer i ajudi al disseny de l'estratègia òptima de remediació de cada nou emplaçament contaminat.

- Estudiar la viabilitat de la tecnologia in situ des del punt de vista tècnic, ambiental i econòmic i comparar aquesta tecnologia amb altres tecnologies existents utilitzant els mateixos indicadors.

- Afavorir el coneixement social sobre aquesta tecnologia i fomentar la participació dels interessats i els grups objectiu en el seu desenvolupament.

- Estudiar l'extrapolació de la tecnologia a altres indrets europeus específics per demostrar la seva aplicació potencial.

La planta pilot per al tractament de desnitrificació in situ s'implementarà a l’aqüífer de Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya, Espanya).