Skip to content.Skip to navigation

InSiTrate news in Sant Andreu de Llavaneres web (in catalan)

Prova pilot a Llavaneres per eliminar els nitrats de les aigües subterrànies Es tracta d'un sistema pioner, a través de la bioremediació, i la durada prevista del projecte és de 4 anys

La Fundació CTM Centre Tecnològic, juntament amb les empreses Amphos 21 Consulting i Catalana de Perforacions, portarà a terme una prova pilot a Llavaneres per eliminar els nitrats de les aigües subterrànies a través de la bioremediació, una tecnologia que es basa en accelerar el procés d'eliminació biològica de nitrats, que s’acumulen en els aqüífers, per millorar la qualitat de l'aigua i fer-la apta per al consum humà. Al llarg del projecte, que tindrà una durada de 4 anys, es dissenyarà, es construirà i s'operarà un pilot experimental de bioremediació al tram final de la Riera, punt on es troben diversos pous municipals amb elevades concentracions de nitrats.

El projecte, batejat amb el nom d'InSiTrate, està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa LIFE+ i compta amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat i l'Ajuntament de Llavaneres.

L'alcalde, Bernat Graupera, es mostra satisfet que Llavaneres hagi estat escollit per portar a terme aquesta prova pilot, ja que es tracta d'un sistema innovador que pot tenir efectes molt positius en l'aigua del subsòl.

Els nitrats

L'aigua subterrània constitueix un dels principals recursos d'aigua dolça del nostre planeta, però en els últims anys la seva contaminació per nitrats ha esdevingut un problema greu a nivell mundial, i en molts casos ha comportat la impossibilitat d'utilitzar aquesta aigua. Només a Catalunya, l'any 2005, un 10% dels municipis tenien problemes de nitrats en les seves reserves d'aigua subterrània.

La bioremediació de nitrats és una tecnologia que es basa en accelerar el procés d'eliminació biològica de nitrats (desnitrificació) que ocorre de manera natural en els aqüífers, per tal d'obtenir aigua de qualitat apta per consum humà. Per tal d'accelerar el procés natural de desnitrificació s'aporta matèria orgànica, completament innòcua, a l'aqüífer contaminat. D'aquesta manera els propis microorganismes de l'aqüífer utilitzen la matèria orgànica per a eliminar el nitrat de les aigües subterrànies.

En el projecte, que ara encara la fase inicial, també es preveu desenvolupar un model matemàtic per optimitzar el disseny de la tecnologia de bioremediació i alhora, predir el procés de desnitrificació a l'aqüífer al llarg del temps. Per tirar endavant la iniciativa, es vol comptar amb la participació social i d'agents implicats per tal de conscienciar la població sobre la problemàtica dels nitrats i explicar la tecnologia desenvolupada, així com la seva extrapolació a altres indrets.